Tréningek a projekt során

Megvalósult tréningek:

  • Konfliktuskezelési tréning: A 30 órás tréning célja a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, kezelési folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek fejlesztéséhez, valamint a konfliktuskezelés tanulásához kapcsolódó tudás mozgósítása; az erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése, valamint a résztvevők ismereteinek bővítése, további cél, hogy életük során szakszerűen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.
  • Mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning (15 főnek). A 30 órás képzés célja, megismertetni a résztvevőket a mentálhigiéné, lelki egészségvédelem fogalmával, céljaival, fontosságával a személyes egészség megőrzésében. Felismertetni és tudatosítani a lelki természetű problémákat, tudatosítani hatásait az egyén jól létére. Megismertetni és gyakoroltatni az önsegítés módszereit és technikáit.
  • Tolerancia és interkulturális együttműködést segítő tréning: Tolerancia és interkulturális együttműködést segítő tréning összesen 15 fő részvételével, 30 órás. A problémamegoldó megbeszélések erősítik a másság elfogadását, az előítélet-mentes gondolkodásmód kialakítását.

Megvalósítás előtt álló:

  • Érzékenyítő tréning 30 órás: Melyet nem csak a célcsoport tagok számára szervezünk annak érdekében, hogy elfogadják, megértsék és segítsék a megváltozott munkaképességűeket, fogyatékkal élőket, hátrányos helyzetűeket és romákat. A tréning során célunk a szemléletformálás, elfogadó és befogadó szemlélet kialakítása, erősítése. A tréningre elvárjuk a településen dolgozó segítőfoglalkozásúakat is.
  • Kommunikáció és szem. Fejl. Tréning: A 30 órás tréning 2 tananyagegységből áll. A személyiségfejlesztés célja, az érintettek társas és személyes kompetenciájának, valamint problémaérzékenységük és pozitív motivációjuk fejlesztése. A kommunikáció tréning célja az alapvető fogalmakban való jártasság és az alkalmazási területek ismeretének nyújtása, a tanultak gyakorlatban való alkalmazásának a készségével. A helyzetkezelés, a konfliktus felismerése kezelése, a megoldások ismertetése és a sikeres tárgyalás lépéseinek az elsajátítása.